Pakalpojumi

Mēs varam atteikt piegādi vai uz laiku apstādināt jebkura veida kravu pārvadājumus, kuras mūsuprāt neatbilst pārvešanai un nav piemēroti iepakotas, turpretim marķējumam jāatbilst valsts standartiem.

Kravas, kuras mēs nepārvadājam


 1. Kravas, kuras aizliegtas ar likumu vai valsts normatīvu un vietējās varas orgāniem.
 2. Kravas, kuras nav piemērotās pēc gabarītiem mūsu transporta līdzekļos.
 3. Kategoriski atsakām pārvadājumus, kuri var izraisīt likuma pārkāpumu.
 4. Kravas ar dažādiem defektiem, kuri var apdraudēt cilvēku dzīvību un izraisīt skādi cita veida iekārtām.
 5. Kravas, kurām vajadzīgas papildus drošības ierīces vai atļaujas dokumentus.
 6. īpaši vērtīgus priekšmetus (jebkura veida dārglietas, mākslas izstrādājumus un c.l. >5000Ls)
 7. Pornogrāfisko saturu materiālus
 8. Jebkurus ieročus un spridzekļus
 9. Mirušo atliekas
 10. Narkotiskas vielas
 11. dzīvniekus

taaa mēs nepārvadājam

Latvijas apvidus karte


Mikroautobuss VW